Overzicht vervangingsinvesteringen 2017-2020

Afdeling

Investering

Nadere toelichting

Afschr.
termijn

Bedrag van
investering

VERVANGINGSINVESTERINGEN 2017

Bedrijfsvoering

Gemeentehuis (werkplekken) ¹

Vervanging

10

507.500

Bedrijfsvoering

Gemeentehuis (databekabeling) ¹

Vervanging

10

118.500

Bedrijfsvoering

Gemeentehuis (vloerbedekking) ¹

Vervanging

10

360.000

Bedrijfsvoering

Hardware loc. onafhankelijk werken (i-pad etc.)

Vervanging

5

36.000

Bedrijfsvoering

Netwerkcomponenten Mobility
controller en WIFI

Vervanging

5

27.500

Bedrijfsvoering

Netwerkcomponenten Internet
Security Gateway

Vervanging

5

15.500

Bedrijfsvoering

LOW extra investering software

Vervanging

5

108.000

Bedrijfsvoering

Telefooncentrale

Vervanging

7

102.000

Totaal 2017

1.275.000

VERVANGINGSINVESTERINGEN 2018

Bedrijfsvoering

E-HRM

Vervanging

5

30.000

Bedrijfsvoering

Netwerkcomponenten routers en firewalls

Vervanging

5

32.500

Bedrijfsvoering

Desktop Virtualisatie Platform

Vervanging

5

106.000

Bedrijfsvoering

LOW extra investering hardware
(werkstations)

Vervanging

5

212.500

Bedrijfsvoering

Draadloos netwerk

Vervanging

5

27.750

Totaal 2018

408.750

VERVANGINGSINVESTERINGEN 2019

Bedrijfsvoering

Mobiele telefoons

Vervanging

3

8.750

Bedrijfsvoering

Oracle database platvorm

Vervanging

5

40.000

Bedrijfsvoering

Vaste Telefoons

Vervanging

7

45.000

Bedrijfsvoering

Beamers

Vervanging

4

7.500

Bedrijfsvoering

Sympodium

Vervanging

7

2.000

Ruimte

Houten brug Pippelinghof

Vervanging

40

30.000

Totaal 2019

133.250

VERVANGINGSINVESTERINGEN 2020

Bedrijfsvoering

Noodaggregaat gemeentehuis

Vervanging

10

86.500

Bedrijfsvoering

Back up voorziening

Vervanging

5

68.000

Bedrijfsvoering

Netwerkcomponenten core- en
access switches

Vervanging

5

40.000

Bedrijfsvoering

Mixed Workload Envirement

Vervanging

5

60.685

Bedrijfsvoering

Server virtualisatie platform

Vervanging

5

67.000

Bedrijfsvoering

Storage Area Network

Vervanging

5

187.000

Bedrijfsvoering

Serverplatform en servers

Vervanging

5

200.000

Bedrijfsvoering

Beveiligingsinstallatie gemeentehuis

Vervanging

15

135.000

Bedrijfsvoering

Koppeling backoffice / midoffice

Vervanging

5

135.000

Totaal 2020

979.185

¹ Het krediet voor deze investering stelde u eerder beschikbaar. Bij de tweede bestuursrapportage 2015 en de begrotingsbehandeling 2016 besloot u de vervanging door te schuiven naar 2017.