Programma's / Taakvelden

2017

2018

2019

2020

Generaal totaal

1.779.041

1.775.041

1.775.041

1.775.041

Totaal Inwonerszaken

1.741.541

1.737.541

1.737.541

1.737.541

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

61.236

61.236

61.236

61.236

Ontwikkelingsachterstanden

61.236

61.236

61.236

61.236

Cultuurpresentatie, -productie & -participatie

4.000

4.000

4.000

4.000

Kunst en cultuur

4.000

4.000

4.000

4.000

Samenkracht en burgerparticipatie

326.150

322.150

322.150

322.150

Versterken nulde-eerste lijn

107.000

107.000

107.000

107.000

Mantelzorg- & vrijwillige ondersteuning

110.617

110.617

110.617

110.617

Welzijnswerk

40.116

40.116

40.116

40.116

Leefbaarheid

58.417

58.417

58.417

58.417

Wet K.O. doelgroepenbeleid

10.000

6.000

6.000

6.000

Wijkteams

895.921

895.921

895.921

895.921

Cliëntondersteuning zorg / integratie vroeghulp

305.535

305.535

305.535

305.535

Cliëntondersteuning welzijn

146.385

146.385

146.385

146.385

Jongerenwerk WMO

139.322

139.322

139.322

139.322

Maatschappelijk werk

304.679

304.679

304.679

304.679

Maatwerkdienstverlening 18-

60.000

60.000

60.000

60.000

Jeugdgezondheidszorg individueel

60.000

60.000

60.000

60.000

Volksgezondheid

394.234

394.234

394.234

394.234

Openbare gezondheidszorg

58.767

58.767

58.767

58.767

Algemene jeugdgezondheidszorg

335.467

335.467

335.467

335.467

Totaal Ruimte

67.500

67.500

67.500

67.500

Openbare orde en veiligheid

3.500

3.500

3.500

3.500

Openbare orde en veiligheid

3.500

3.500

3.500

3.500

Economische promotie

27.750

27.750

27.750

27.750

Recreatie en toerisme

27.750

27.750

27.750

27.750

Cultureel erfgoed

36.250

36.250

36.250

36.250

Overige zaken rijksmonumenten

6.250

6.250

6.250

6.250

Overige zaken gemeentelijke monumenten

30.000

30.000

30.000

30.000