Lasten (bedragen x € 1.000,-)

2017

2018

2019

2020

1.1 Salarissen en sociale lasten

10.208

9.949

9.919

9.905

2.1 Belastingen

367

372

372

372

3.2 Duurzame goederen

518

481

491

473

3.3 Pachten

26

26

26

26

3.4.1 Sociale uitkeringen in natura

3.067

3.042

3.044

3.066

3.5.1 Ingeleend personeel

563

535

535

535

3.8. Overige goederen en diensten

11.730

11.511

11.449

11.402

4.1.1 Sociale uitkeringen in geld

6.694

6.673

6.635

6.505

4.2 Subsidies

1.809

1.805

1.805

1.805

4.3.1 Inkomensoverdracht - Rijk

188

164

109

79

4.3.2 Inkomensoverdracht - gemeenten

11

41

41

41

4.3.3 Inkomensoverdracht - gemeenschappelijke regelingen

7.788

7.758

7.733

7.714

4.3.8 Inkomensoverdracht - overige instellingen en personen

279

279

279

279

4.4.8 Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen

1

1

1

1

5.1 Rente

160

116

81

74

7.1 Mutaties reserves

76

162

95

344

7.2 Mutaties voorzieningen

4.180

4.307

4.357

4.364

7.3 Afschrijvingen

1.569

1.590

1.636

1.597

7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente

0

0

0

0

7.5 Overige verrekeningen

0

0

0

0

Totaal

49.234

48.812

48.611

48.582

Baten (bedragen x € 1.000,-)

2017

2018

2019

2020

2.2.1 Belastingen op producenten

-7.144

-7.156

-7.168

-7.179

2.2.2 Belastingen op huishoudens

-2.501

-2.501

-2.501

-2.501

3.1 Grond

-2.885

-2.215

-2.215

-2.495

3.3 Pachten

-35

-35

-35

-35

3.6 Huren

-341

-344

-348

-351

3.7 Leges en andere rechten

-1.610

-1.565

-1.460

-1.384

3.8 Overige goederen en diensten

-3.079

-3.033

-3.072

-3.099

4.1.2 Verhaal sociale uitkeringen in geld

-463

-463

-463

-463

4.3.1 Inkomensoverdracht - Rijk

-31.142

-31.604

-31.623

-31.681

4.3.2 Inkomensoverdracht - gemeenten

-50

-50

-50

-50

4.3.3 Inkomensoverdracht - gemeenschappelijke regelingen

-564

-564

-564

-564

4.3.4 Inkomensoverdracht - provincies

-71

-84

-49

-49

4.3.5 Inkomensoverdracht - waterschappen

-5

-5

-5

-5

4.3.8 Inkomensoverdracht - overige instellingen en personen

-62

-57

-57

-57

4.4.2 Kapitaaloverdrachten - gemeenten

0

0

0

0

4.4.8 Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen

-186

-186

-186

-186

5.1 Rente

-18

-13

-8

-6

5.2 Dividenden en winsten

-95

-95

-95

-95

7.1 Mutaties reserves

-763

-294

-186

-171

7.2 Mutaties voorzieningen

-569

-288

-257

-241

7.5  Overige verrekeningen

2.349

1.740

1.731

2.030

Totaal

-49.234

-48.812

-48.611

-48.582