Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat bereiken?

In diverse taakvelden werkt de gemeente nu al aan een duurzamere leefomgeving. Zo werken we via gemeenschappelijke regeling Avri regionaal aan het verminderen van verspilling en bevorderen van afvalscheiding. Ook wekken we in onze gemeente bovengemiddeld veel (57%) hernieuwbare energie op, vergeleken met andere gemeenten van onze grootte. Tot slot hebben we een revolverend fonds waaruit wij stichtingen en verenigingen geld lenen voor het aanschaffen van energiebesparende maatregelen.

Dit beleid en het stimuleren ervan zetten we in 2017 voort.

Taakvelden

We verwachten dat de volgende taakvelden in de komende jaren een bijdrage zullen leveren aan het thema:

  • Samenkracht en burgerparticipatie
  • Maatwerkdienstverlening 18+
  • Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
  • Verkeer en vervoer
  • Economische ontwikkeling
  • Afval
  • Milieubeheer
  • Overhead

Indicatoren

Hier leest u hoe de gemeente Buren op het gebied van duurzaamheid presteert ten opzichte van andere gemeenten / Nederland.